1038 Budapest, Rózsadomb u. 64754 Hrsz | Tel: 06-1/243-2049   English
Céginformáció
   
 
 
Írjon nekünk!
 
 
    

Bemutatkozás

A gazdasági társaság jogelődje a PÉTAKŐ Pénzügyi, Tanácsadó és Könyvelő Betéti Társaság 1997. január 01-ével alakult és döntően könyvelési, gazdasági szakértői tevékenységet végzett. A végzett munka révén felhalmozott saját tőke lehetővé tette, a végzett tevékenység súlypontjainak eltolódása pedig megkövetelte a korlátolt felelősségű társasággá való átalakulást, amely 2003. június 04-én következett be. Rövidesen, 2003. július 02-ával a gazdasági társaságot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 002176 számon nyilvántartásba vette és határozatlan ideig könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosította fel. A gazdasági társaságot ez év május 26-án Tpt-002176/05 számon a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felvette a pénztári minősítésű könyvvizsgálók névjegyzékébe.

A gazdasági társaság családi vállalkozás, amelyben mint bejegyzett könyvvizsgálónak, Dr. Balla Istvánnak 55 %, Dr.Balla Istvánnénak (Született: Krammer Éva) 45 % tulajdoni része van. A BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság az eltelt rövid időszak alatt is jelentősnek mondható feladatokat hajtott végre korábban és végez jelenleg is. Ezek közül kiemelkedik a Budapest III. kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzat és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap folyamatos könyvvizsgálata. A gazdasági társaság csak a Magyar Könyvvizsgálói Kamara előírásainak megfelelő tevékenységet folytat azzal, hogy az etikai normákat betartva a könyvelői munkát a szintén családi tulajdonban lévő BAMOTO Gazdaságszervező és Informatikai Kft.-ben végezzük.

A gazdasági társaság rendszeresen két bejegyzett könyvvizsgálót foglalkoztat, amely létszám kiegészül alkalmanként további két fő könyvvizsgáló asszisztenssel. Az adminisztrációs feladatokat egy fő végzi. A munkavégzés tárgyi feltételei adottak, komplett irodai eszközparkkal rendelkezünk. Számítógépeink hálózatos rendszerben működnek, korlátlan internetes hozzáférésünk van.

A munkavégzés során törekszünk a folyamatos munkakapcsolatra, a vizsgálandó társaság mindennapjainak figyelemmel kísérésére. A folyamatos könyvvizsgálat esetében igényeljük a véleményezési lehetőséget a fontosabb döntéseknél. Igényeljük a gazdasági társaság életét meghatározó vezető testületi üléseken való részvételünket.

A BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság és annak könyvvizsgáló tagja külön - külön, de összesen 10.000.000,- Ft erejéig felelősség biztosítással rendelkezik.

A gazdasági társaság jelenlegi jegyzett tőkéje 20.700.000,- Ft, vagyona 2004. évvégén 26.037.000,- Ft.

A gazdasági társaságnak köztartozása nincs, kifogástól mentes bankinformációval rendelkezik. A társaság helyzete stabil, működése kiegyensúlyozott.

 

Cégadatok

Rövid név: BALLA AUDIT Kft
Székhelye: 1038 Budapest, Rózsadomb u. 64754. Hrsz
Postai címe: 1038 Budapest, Rózsadomb u. 64754 Hrsz
Képviselője: Dr. Balla István
Elérhetőség: Tel/Fax: 06-1/243-2049 | E-mail: info@ballaaudit.hu
Cégjegyzék száma: 01-09-716408
Statisztikai számjel: 13051934-7412-113-01
Adószám 13051934-2-41
Számlavezető pézintézet neve: OTP Bank Rt
Számlaszáma 11703006 - 20367365 - 00000000
 

Képviseleti jog: Dr. Balla István a BALLA AUDIT Kft. ügyvezetője nyilatkozom, hogy a céget egyedül akként jegyzem, hogy a cég kézzel, géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott, teljes vagy rövidített cégneve alá nevemet önállóan aláírom.